Det med småt

I henhold til lovgivningen skal vi oplyse følgende:

1. Denne forhandler har indgået aftale med Danrisk Forsikringsagentur CVR-nr.: 33 95 31 94 om formidling af tillægsforsikringer.

2. Dækningsomfanget for Tryghedssikring fremgår af betingelserne, som du får udleveret sammen med din købsnota. Betingelserne udleveres naturligvis også gerne på forespørgsel.

3. Særlige skader, omfattet af denne forsikringsaftale, kan være dækket af din evt. indboforsikring. Det drejer sig især om anden pludselig hændelse samt kortslutningsskade som følge af lynnedslag. Vi skal dog henlede opmærksomheden på indboforsikringens selvrisiko og afskrivningsregler, som du kan se i dine forsikringsbetingelser for indboforsikringen. Uanset om din evt. indboforsikring dækker disse særlige skader, vil du kunne opnå erstatning fra Tryghedssikring uden selvrisiko og uden afskrivning af erstatningsbeløbet. (Der er selvrisiko på PC, tablets samt mobil, denne udgør 250 kr.)

4. Forsikringens løbetid er afhængig af produkttype, fremgår af betingelserne, og regnes fra produktets købsdato.

5. Du har 14 dages fortrydelsesret for tegnet Tryghedssikring, derefter kan den ikke opsiges. Dog gælder det, at både du og forsikringsselskabet senest 14 dage efter en skadeafgørelse kan opsige forsikringen.

6. For Tryghedssikring gælder forsikringsaftaleloven.

7. Skader skal anmeldes til Danrisk Forsikringsagentur på tlf. 75 24 1 24 1 eller online på www.elektronik-forsikring.dk

8. Du kan klage til Ankenævnet for forsikring, hvor forsikringsselskabet er tilsluttet.

9. Tryghedssikring giver følgende dækning ud over købelovens 2-årige reklamationsret:

•  Fejl og mangler opstået efter udløbet af købelovens reklamationsperiode
•  Anden pludselig hændelse (bl.a. uheld)
•  Vandskade
•  Kortslutning

10. Forhandleren modtager formidlingsprovision af forsikringssalget. Ved forespørgsel hos forhandleren kan provisionens størrelse oplyses.

I forbindelse med køb af trykhedssikring – udleveres betingelsene sammen med forsikringspolicen – ellers kan betingelserne findes på www.elektronik-forsikring.dk