Skadeanmeldelse Byt til Nyt hvidevarer

1. Policenummer

Policenummer / faktura-bon nr.

2. Forsikringstager Navn*
CPR-nr*
 
Adresse*
 
Postnummer*

By*
 
E-mail*

Telefonnummer*


2.1 Indboforsikring


(i tilfælde af

dobbeltforsikring)


Har du en indboforsikring?
 Ja Nej
Hvis ja, udfyldes forsikringsselskab og policenummer herunder:


Forsikringsselskab


Policenummer
 
Hvis nej: hvad er årsagen til, der ikke er nogen indboforsikring?

3. Produktet Fabrikat*
Købsdato*
 
Model*

Hvor er produktet købt?*
 

Serienummer
 

4. Skaden
Ved tyveri se pkt. 8
Skadedato*
Tidspunkt (kl.)
 
Hvor skete uheldet?*
 

Skadens omfang på produktet*
 
Andre oplysninger

5. Modpart Var der en modpart involveret i uheldet?

 Ja Nej

Hvis ja, udfyldes nedenstående udførligt.
 
Navn

CPR-nr
 
Adresse
 
Postnummer

By
 
E-mail

Telefonnummer
 
Modpartens forsikringsselskab

Evt. reg. nr.
 

Policenummer


6. Uheldet Beskriv uheldet udførligt*

 

Hvem mener De har skylden?*
 Min egen skyld Modparten
 

Hvorfor*

 
Vidner
 

Beskriv uheldsstedet*


7. Tyveri

Kontakt Danrisk på tlf. 75 241 241.

Bemærk at Danrisk ikke dækker tyveri.

Jeg erklærer herved, at oplysningerne i anmeldelsen svarer til de faktiske forhold og at jeg er opmærksom på, at skaden kun må udbedres efter aftale med DANRISK. Nærværende skadesanmeldelse fremsendes direkte til DANRISK, sammen med kopi af kvittering fra købet af produktet og kopi af forsikringscertifikatet. Dette skal ske inden henvendelse til butikken. Er skaden opstået udenfor Danmark kan denne også være dækket, men den skal anmeldes til DANRISK i Danmark og produktet skal repareres hos en forhandler anvist af DANRISK, i Danmark. DANRISK forbeholder sig ret til, at lade en ekspert undersøge de nærmere omstændigheder ved enhver skade, ligesom DANRISK kan bede om yderligere oplysninger og dokumentation, hvis dette vurderes nødvendigt. Skadesanmeldelsen skal indgives uden forsinkelse, efter at den forsikrede har fået kendskab til skaden. Hvis DANRISK anerkender skaden, henvises forsikrede som udgangspunkt til den butik, der har solgt produktet. I tilfælde af skade, kan såvel forsikringstager som forsikringsgiver opsige forsikringen, uanset udfaldet af skadebehandlingen, såfremt opsigelsen sker senest 4 uger efter afslutningen af skadebehandlingen.

Såfremt forsikrede kan gøre krav gældende mod 3. mand, indtræder AIG Europe Limited, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V., cvr. nr. 34617694 i sikredes plads.

Forsikringstager accepterer med sin underskrift, at DANRISK kan udveksle oplysninger med andre selskaber for en afklaring af skaden - herunder personoplysninger.


Sted

Dato

Med afsendelse af denne skadeanmeldelse bekræfter jeg, at de afgivne oplysninger er korrekte.