Det med småt

I henhold til lovgivningen skal vi oplyse følgende:

1. Denne forhandler har indgået aftale med Danrisk Forsikringsagentur  CVR-nr.: 33 95 31 94 om formidling af tillægsforsikringer.

2. Dækningsomfanget for Byt til Nyt fremgår af betingelserne, som er trykt i nærværende folder.

3. Funktionsfejl omfattet af denne forsikringsaftale, kan være dækket af din eventuelle indboforsikring. Vi skal dog henlede opmærksomheden på indboforsikringens selvrisiko og afskrivningsregler, som du kan se i dine forsikringsbetingelser for indboforsikringen. Uanset om din evt. indboforsikring dækker disse funktionsfejl, vil du kunne opnå erstatning fra Byt til Nyt uden selvrisiko og uden reduktion af erstatningsbeløbet.

4. Løbetiden for Byt til Nyt er 2 år, regnet fra udløbet af købelovens 2-årige reklamationsperiode, og dækker således funktionsfejl der måtte opstå i 3. og 4. år regnet fra produktets købsdato.

5. Du har 14 dages fortrydelsesret for tegnet Byt til Nyt.

6. For Byt til Nyt gælder forsikringsaftaleloven.

7. Funktionsfejl skal anmeldes til Danrisk Forsikringsagentur på tlf. 75 24 1 24 1 eller online på www.elektronik-forsikring.dk

8. Klager over denne forsikring kan rettes til Ankenævnet for forsikring, hvor forsikringsselskabet er tilsluttet.

9. Forhandleren modtager formidlingsprovision af forsikringssalget. Ved forespørgsel hos forhandleren kan provisionens størrelse oplyses.